Hotline: 0913 113 341

Danh sách thành viên

Thành viên : Đinh Văn Tự
Địa chỉ : 12 Lê Thánh Tôn - Phường Bến Nghé - Quận 1 - HCM
Email : 2dhreal@gmail.com
Điện thoại : 0983142229
Đinh Văn Tự - 0983 142 229

Chức danh : Trợ lý Tổng Giám Đốc phụ trách phát triển nguồn sản phẩm

Trình độ học vấn :Tốt nghiệp đại học sư phạm thể dục thể thao

Danh sách tài sản

1