Hotline: 0913 113 341

Danh sách thành viên

Thành viên : Nguyễn Thị Thuỳ Trang
Địa chỉ : 12 Lê Thánh Tôn - Phường Bến Nghé - Quận 1 - HCM
Email : thuytrang_2dhreal@gmail.com
Điện thoại : 0934716839
Nguyễn Thị Thuỳ Trang - 0934 716 839

Chức danh : Trợ lý

Trình độ học vấn : Đại học chuyên ngành kế toán kiểm toán

Danh sách tài sản

1