Hotline: 0913 113 341

2dhM&A

  • Quá Trình Tư Vấn M&A
    Quá Trình Tư Vấn M&A

    Mua bán sáp nhập (M&A) đang trở thành xu hướng đầu tư toàn cầu và phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam trong những năm gần đây. Dự đoán xu hướng này sẽ còn tiếp tục mãnh mẽ trong thời gian tới, trong bối cảnh Việt Nam đang trở thành tâm điểm của các nguồn vốn FDI.

  • Giới thiệu nhân sự 2dhM&A | P20
    Giới thiệu nhân sự 2dhM&A | P20

    Đang cập nhật | P20

1 

Kết nối Facebook